CHECK AVAILABILITY
Check in
2020
left arrow right arrow
Check Out
2020
left arrow right arrow
  
  

Δήλωση Βιωσιμότητας 


Η δέσμευσή μας για την λειτουργία των ξενοδοχείων μας με τρόπο υπεύθυνο, εδραιώθηκε από το Όραμα,  την Αποστολή και τις Αξίες της  εταιρείας μας. Η αντίληψη μας στο να γίνουμε μια βιώσιμη εταιρεία στον τομέα της φιλοξενίας περιγράφεται στην Δήλωση Βιωσιμότητας  των ξενοδοχείων του ομίλου KANIKA                                                                                               

Το Όραμά μας: 
‘Να προσφέρουμε κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας στην Κύπρο με καινοτόμες εγκαταστάσεις και άριστη εξυπηρέτηση που θα εμπνέεται από  τις αξίες του ΚΑΝΙΚΑ S.P.I.I.T  
 
Οι αξίες μας: 

                           ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

Ως επικεφαλείς στον τομέα  μας, αναγνωρίζουμε ότι το περιβάλλον, οι τοπικές  κοινότητες  και οι  υπάλληλοι  μας παίζουν  καθοριστικό ρόλο  στην επιτυχία της εταιρείας μας.   

Τα   ξενοδοχεία   μας  δεσμεύονται   επίσης   στη   συμμόρφωση   με  την  δήλωση  πολιτικής   μας  που   είναι  πιστοποιημένη   από  διεθνώς  αναγνωρισµένους φορείς  και  η  οποία  αναφέρει τις  πολιτικές  μας για την Ποιότητα, την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Περιβάλλον και την  Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, επισκεπτών και τρίτων.  
 
Για να δείξουμε την αφοσίωση  μας στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, τα ξενοδοχεία του ομίλου ΚΑΝΙΚΑ  έχουν αναπτύξει Κοινοτική  Πολιτική  και  Πολιτική  Προσωπικού. Αυτή  η πολιτική όχι  μόνο συμμορφώνετε  με τα προαπαιτούμενα της Travelife, αλλά περιγράφει ακόμη  πως  επενδύουμε στους υπαλλήλους μας – το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας –  και πως  συνεισφέρουμε  στην κοινότητα. 

Αυτό στη συνέχεια έχει θετικές επιπτώσεις στους πολύτιμους πελάτες μας οι οποίοι  απολαμβάνουν εξαιρετικές ποιοτικές υπηρεσίες.   

Για τα ξενοδοχεία του ομίλου ΚΑΝΙΚΑ , αυτό μεταφράζεται σε υπηρεσίες, προμήθειες και σε ένα συνολικό προϊόν που είναι περιβαλλοντικά  ορθά, ενώ μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις καθημερινές μας δραστηριότητες και από την εφοδιαστική μας αλυσίδα.  

Η τήρηση όλων των νομοθεσιών, οδηγιών  και  κατευθυντήριων γραμμών είναι επιτακτική ανάγκη για την εταιρεία.  Προσπαθούμε συνεχώς  να  βελτιώνουμε  την  απόδοση  μας  και  τον  κοινωνικό  μας  ρόλο. Θέτουμε  απαιτητικούς  στόχους  για  εμάς,  στην  συνέχεια  ελέγχουμε  την  πρόοδο μας και θέτουμε καινούριους και υψηλότερους στόχους. 

  Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε την βιωσιμότητα στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική με την ανάληψη των ακόλουθων:  
1.    Να δώσουμε  έμφαση  στην  ενεργειακή  απόδοση,  στην  μείωση του  CO2,  στην αποδοτική χρήση των υδάτων,  στην μείωση των αποβλήτων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αγορά 
2.    Να εξελίξουμε  και να δώσουμε  κίνητρα στους υπαλλήλους  μας  μέσα από εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή  
3.    Να  διασφαλίσουμε  ότι  οι  τεχνικές  εκπαίδευσης,  διαδικασίες  και  στρατηγικές  μας  θα  ενταχθούν  θετικά  στην  εμπειρία  των  πολύτιμων καλεσμένων μας 
4.    Να προσπαθούμε να  βελτιώνουμε την απόδοσή  μας συνεχώς σε όλες τις πτυχές των εργασιών βιωσιμότητας  μας 
5.    Να   αξιολογούμε   όλους   τους   προμηθευτές   και   επιχειρηματικούς   εταίρους   για   να   προωθούμε   την   κατανόηση   και   να  βελτιώνουμε την συνολική απόδοση όλων των ενδιαφερομένων 
6.    Να  μοιραζόμαστε τις  καλύτερες πρακτικές  και να συμμορφωνόμαστε  με την τοπική, εθνική και διεθνή νομοθεσία 
7.    Να  διασφαλίζουμε  ότι  η  χρήση  της  γης  μας  γίνεται  πάντοτε  σε  εναρμόνιση  με  την  φύση  εφαρμόζοντας  καινοτόμες  και  τις  καλύτερες πρακτικές 
8.    Να στηρίζουμε, φυσικά  και φορολογικά, πρωτοβουλίες εντός της τοπικής  κοινωνίας  και σε όλη την έκταση του νησιού  
9.    Να αναγνωρίζουμε και να μεταφέρουμε τα επιτεύγματα των υπαλλήλων μας σε όλη την εταιρεία  1
10.  Να εκδίδουμε την εταιρική απόδοση σε σχέση  με τους προϋπολογισμούς  μας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. 

Αυτά πράττουν  οι  κορυφαίοι  ξενοδόχοι  ανά το παγκόσμιο,  και  αυτά πρέπει να πράξουμε  και εμείς  ως  επικεφαλείς  στον  Κυπριακό  κλάδο  φιλοξενίας.  Ης  προσέγγιση  στην  διαχείριση  των  ζητημάτων  βιωσιμότητας  είναι  ένα  αναπόσπαστο  κομμάτι  του  Πλαισίου  Εταιρικής  Διακυβέρνησης και του συστήματος διαχείρισης κινδύνου του ομίλου μας.  

 

Kanika HotelKanikaHotelFind the best hotels in Cyprus? With Kanika Hotels & Resorts you can choose to enjoy your holidays in any of our four hotels in Limassol, Paphos or Ayia Napa.