CHECK AVAILABILITY
Check in
2020
left arrow right arrow
Check Out
2020
left arrow right arrow
  
  

Δήλωση Πολιτικής  

 

Αυτή είναι η δήλωση πολιτικής της  KANIKA  HOTELS &  RESORT για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις  προσδοκίες των πελατών μας.  

 Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας βασίζεται στους πιο κάτω άξονες:  

 1. Οι υπηρεσίες, οι διαδικασίες, τα προγράμματα λειτουργίας καθώς και οι εγκαταστάσεις μας σχεδιάζονται και λειτουργούν με τρόπο ώστε να παρέχουν  πάντοτε, τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών   μας αλλά και θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.  

  2.  Θα  καταβάλουμε  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  ώστε  όλες  οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  μας  και  προϊόντα  μας,  να  είναι  υψηλής  ποιότητας  ώστε  να  προσδίνουν αξία στα χρήματα που ξοδεύουν οι πελάτες μας.  

 3. Οι εργασιακές πρακτικές και οι εγκαταστάσεις μας θα διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την υγεία και  την ασφάλεια, και να λαμβάνουν κάθε δυνατό και εφικτό μέτρο για την πρόληψη ατυχημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη   υγεία, το περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εταιρείας ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.  

 4. Αναγνωρίσουμε και να συμμορφωνόμαστε πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησης διασφαλίζοντας ότι οι  διαδικασίες  μας  και  τα  συστήματα  λειτουργίας  έχουν  τη  μικρότερη  δυνατή  επίπτωση  στο  περιβάλλον.  Η  εταιρεία  πιστεύει  και  δεσμεύεται  για  την  προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ένα καλύτερο περιβάλλον δεν συμβάλλει μόνο στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά παρέχει και ποιοτική   αξία για τους πελάτες της.  

 5. Μέσα από νέες ιδέες και καινοτομίες, όλοι θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με άμεσο στόχο την αύξηση της   αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μας καθώς και την κερδοφορία της επιχείρησής μας.  

  6. Καθορίζουμε ποιοτικούς και ποσοτικούς (μετρήσιμοι) στόχους με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση και βελτίωση, της αποτελεσματικότητας και της  καταλληλότητας όλων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και λειτουργίες που εφαρμόζονται στην εταιρεία.  

 7. Παρέχεται στους εργαζομένους, η αναγκαία κατάρτιση, τα μέσα, τα εργαλεία, οι συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον ώστε να καταστεί δυνατή η  υλοποίηση των οικονομικών και ποιοτικών στόχων της εταιρείας.  

 8. Μέσα από το σχεδιασμό και τις συνεχείς προσπάθειές μας για αναβάθμιση, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι όλες οι εγκαταστάσεις  και ο εξοπλισμός μας  διατηρούνται στα υψηλότερα πρότυπα καθαριότητας και αξιοπιστίας, προς όφελος των πελατών μας και των δραστηριοτήτων μας γενικότερα.  

 9. Με την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων μας σε θέματα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια και  υγιεινή των τροφίμων, το  περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στις προσπάθειες για τη βελτίωση μας.  

 10.Η Διοίκηση έχει την ευθύνη και τη δέσμευση να καθορίζει και να ελέγχει την πολιτική της για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των  βασικών  πτυχών  που  επηρεάζουν  την  ποιότητα  και  ασφάλεια  των  τροφίμων  από  τις  δραστηριότητες  που  έχουν  σχέση  με  την  αγορά,  αποθήκευση,  προετοιμασία παρασκευή και σερβίρισμα.  

 11. Θα εφαρμόσουμε θα αναπτύξουμε θα επιβλέπουμε και θα βελτιώνουμε στο μέγιστο επίπεδο, πρότυπα και συστήματα που θα εξασφαλίζουν:  

        •      υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μέγιστης ικανοποίησης των πελατών,   

        •     δραστηριότητες και διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων που θα εξασφαλίζουν την άριστη υγιεινή των τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών,   

        •      περιβαλλοντικές διαδικασίες που θα ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας,  

        •      πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας & υγείας που θα παρέχουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.  

Όλα τα παραπάνω θα είναι πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στους τομείς τ ης λειτουργίας και  δραστηριοτήτων της εταιρείας.  

  12.  Όλες  οι  δραστηριότητές  μας  είναι  σε  πλήρη  συμμόρφωση  με  τις  νομοθετικές  ρυθμίσεις  και  απαιτήσεις  που  σε  συνδυασμό  με  τις  απαιτήσεις  των  πελατών μας, θα διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ασφαλείς και προσφέρουν την προσδοκώμενη ικανοποίηση στους πελάτες μας.    

 13. Η διεύθυνση και οι  εργαζόμενοι δεσμεύονται ότι θα συμπεριφέρονται και θα λειτουργούν πάντα με επαγγελματικό τρόπο, όπως καθορίζεται από την  εταιρεία μέσω των εγχειριδίων και διαδικασιών που διαμορφώθηκαν με βάση τα πρότυπα και απαιτήσεις των διεθνών συστημάτων ποιότητας  ISO  9001,  ISO  22000, ISO  14001, OHSAS  18001 αλλά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση πελατών και επιτυγχάνονται οι στόχοι της  εταιρείας.  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Kanika HotelKanikaHotelFind the best hotels in Cyprus? With Kanika Hotels & Resorts you can choose to enjoy your holidays in any of our four hotels in Limassol, Paphos or Ayia Napa.